Welkom bij NIPR Online

Het tijdschrift Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR) biedt een forum voor een wetenschappelijk en praktijkgericht debat over algemene vraagstukken en recente ontwikkelingen op het gebied van het IPR. Het beoogt een innoverende en praktijkondersteunende bijdrage te leveren aan de rechtsvorming van het Nederlandse, Europese en internationale IPR. Daarnaast bevat NIPR een documentaire component die de abonnee informeert over actuele rechtspraak, literatuur en regelgeving. Regelmatig – meestal eens per twee weken – worden nieuwe artikelen en rechtspraak aan de database toegevoegd, die na verloop van een kwartaal worden samengebracht in een NIPR nummer op papier. NIPR Online bevat alle jaargangen van Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR) vanaf het jaar 2000 en de bibliografische informatie vanaf 1984.

NIPR Online is tevens te raadplegen in Legal Intelligence en Rechtsorde. Toegang tot NIPR Online via Legal Intelligence en /of Rechtsorde kan worden aangevraagd door een e-mail met uw verzoek te sturen aan press@asser.nl. U dient zowel een abonnement op NIPR Online te hebben als op één van de (of beide) zoekmachines.

Open access artikel uit 2024, aflevering 2:
2024-42 Automatische erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen in het Europa van nu: de noodzaak van een nieuwe blik op wederzijds vertrouwen na J/H Limited
  Auteurs: Verheul, B.H.B., Plas, C.G. van der, Veldhuis, A.F.

Inhoud 2024, aflevering 3

Rechtspraak

2024-526 Rb. Den Haag 10-11-2023
2024-527 Rb. Rotterdam 20-10-2023
2024-528 Rb. Noord-Holland 26-05-2023
2024-529 Rb. Amsterdam 18-10-2023
2024-530 Hof van Justitie EU 04-07-2024
2024-531 Rb. Zeeland-West-Brabant 24-10-2023
2024-532 Rb. Amsterdam 11-10-2023
2024-533 Hof ’s-Hertogenbosch 21-11-2023
2024-535 Rb. Amsterdam 10-10-2023
2024-536 Rb. Den Haag 04-12-2023
2024-537 Hoge Raad 05-07-2024
2024-538 Rb. Midden-Nederland 15-11-2023
2024-539 Rb. Limburg 20-12-2023
2024-540 Hof Den Haag 11-10-2023