Zoeken

Zoektermen:
Trefwoord:
Bron:
Verdrag:
    Artikel:
Verordening:
    Artikel:
Wet:
    Artikel:

NIPR artikelen (5 van 13 resultaten)

2016-470 The Unified Patent Court and the Brussels I bis Regulation
  Auteur: Kant, M.C.A.
2017-363 The PIL consequences of Brexit
  Auteur: Fitchen, J.
2017-533 Zachte conclusies over de betekenis van een harde Brexit voor het internationaal personen- en familierecht
  Auteur: Hoeven, J. van der
2018-225 De cautio en de fundamentele rechten van de buitenlandse eiser onder VWEU en EVRM – verschil in benadering tussen Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland
  Auteur: Rooij, M. de
2019-126 Beachcombing for liability limits? Wreck and cargo removal claims in private international law
  Auteur: Velde, W. van der

> Alle resultaten in NIPR artikelen

Rechtspraak (5 van 88 resultaten)

2011-124 Rb. Rotterdam 11-08-2010
  2. De vordering in de hoofdzaak 2.1. De vordering in de hoofdzaak luidt dat de rechtbank...
2011-85 Hof Amsterdam 12-11-2010
  2. Beoordeling 2.1. Verzoeksters hebben aan het verzoek tot verbindendverklaring van de...
2011-247 Rb. Rotterdam 05-01-2011
  2. De vordering in de hoofdzaak 2.1. Axa vordert – verkort weergegeven – dat de rechtbank...
2011-449 Vzngr. Rb. Arnhem 25-05-2011
  2. De feiten 2.1. A. is sinds 1960 dealer van landbouwmachines en professionele en...
2011-487 Hof ’s-Gravenhage 12-07-2011
  Beoordeling van het hoger beroep 2. De feiten die de voorzieningenrechter in rov. 2.1 tot...

> Alle resultaten in rechtspraak

Literatuur (5 van 25 resultaten)

2009-172 Herziening EVEX: Een nieuw Verdrag van Lugano
  Auteur: Vlek, J.F.
2011-254 Internationaal privaatrecht
  Auteur: Boele-Woelki, K.
2011-283 Noot bij Hof Amsterdam 12 november 2010, zaaknr. 200.070.039/01, LJN: BO3908, NJ 2010, 683 (Converium) (NIPR 2011, 85)
  Auteur: Lith, H. van
2011-391 The Dutch Collective Settlements Act and Private International Law
  Auteur: Lith, H. van
2012-123 Nieuwe regels voor de internationale alimentatie
  Auteur: Boer, Th.M. de

> Alle resultaten in literatuur

Uitleg

Zoektermen

  • De zoektermen worden gebruikt om alle tekstvelden te doorzoeken die getoond worden in de detailweergave van een item.
  • Zoektermen worden als losse woorden gezien, gebruik dubbele aanhalingstekens om zoektermen samen te voegen: "Europese Unie"
  • Zoektermen zijn niet hoofdletter- of accentgevoelig: zoeken op Piñeiro geeft dezelfde resultaten als pineiro.
  • Als er meerdere zoektermen ingegeven worden, worden ze als optioneel beschouwd. insolventie bankbeslag geeft alle resultaten waar tenminste één van de termen in voorkomt.
  • Termen kunnen verplicht gemaakt worden door er een + voor te plaatsen. +insolventie bankbeslag geeft alleen resultaten waar insolventie in voorkomt, bankbeslag is optioneel en heeft alleen invloed op de relevantiescore.
  • Door voor een term een - te plaatsen worden resultaten met deze term uitgesloten. -insolventie bankbeslag geeft alleen resultaten waar insolventie niet in voorkomt en bankbeslag wel.
  • Een asterisk kan gebruikt worden aan het eind van een woorddeel: bevoegdheid* geeft zowel resultaten met bevoegdheidsrecht als bevoegdheidsregeling. Let wel dat bevoegdheid zelf niet gevonden wordt, hiervoor zou op bevoegdheid* bevoegdheid gezocht moeten worden.

Trefwoord en Bron

Hiervoor gelden dezelfde regels als bij zoektermen, er wordt alleen in het betreffende veld gezocht.

Verordening, Verdrag en Artikel

Als bijvoorbeeld een wet gekozen wordt, zullen er alleen resultaten getoond worden die verwijzen naar deze wet. Daarnaast is het mogelijk om ook op artikel te zoeken. De invoer wordt van links naar rechts verwerkt, zodat zoeken op 2 als resultaten kan geven: art. 2, art. 2/1, art. 2/b, art. 2.1, art. 2 lid 1 onder a
Zoeken op 2/1 geeft alleen: art. 2/1, art. 2.1, art. 2 lid 1 onder a
Het exacte gebruik van spaties, schuine strepen, punten of woorden als "lid", "onder" etc. is hierbij niet van belang.