Welkom bij NIPR Online

Het tijdschrift Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR) biedt een forum voor een wetenschappelijk en praktijkgericht debat over algemene vraagstukken en recente ontwikkelingen op het gebied van het IPR. Het beoogt een innoverende en praktijkondersteunende bijdrage te leveren aan de rechtsvorming van het Nederlandse, Europese en internationale IPR. NIPR bevat tevens een documentaire component die de abonnee  informeert over actuele rechtspraak, literatuur en regelgeving.

Inhoud 2017, aflevering 4

Artikelen

2017-531 Editorial
2017-533 Zachte conclusies over de betekenis van een harde Brexit voor het internationaal personen- en familierecht
2017-541 Buitenlandse voorrangsregels in de context van de Griekse crisis: geen rol voor het unierechtelijk beginsel van loyale samenwerking. HvJ EU 18 oktober 2016, C-135/15 (Nikiforidis v. Republik Griechenland)
2017-542 The Hague Principles – a new dawn for developing countries?
2017-549 A turning point of reciprocity in China’s recognition and enforcement of foreign judgments: a study of the Kolmar case

Rechtspraak

2017-379 Hof Amsterdam 30-05-2017
2017-380 Hof Amsterdam 04-07-2017
2017-381 Hof Amsterdam 12-09-2017
2017-382 Hof Amsterdam 26-09-2017
2017-383 Hof Arnhem-Leeuwarden 19-01-2017
2017-384 Hof Arnhem-Leeuwarden 23-02-2017
2017-385 Arnhem-Leeuwarden 09-03-2017
2017-386 Hof Arnhem-Leeuwarden 28-03-2017
2017-387 Hof Arnhem-Leeuwarden 22-08-2017
2017-388 Hof Arnhem-Leeuwarden 22-08-2017
2017-389 Hof Arnhem-Leeuwarden 19-09-2017
2017-390 Hof Den Haag 19-04-2017
2017-391 Hof Den Haag 30-05-2017
2017-392 Hof Den Haag 31-05-2017
2017-393 Hof Den Haag 20-06-2017
2017-394 Hof Den Haag 19-07-2017
2017-395 Hof Den Haag 06-09-2017
2017-396 Hof Den Haag 07-09-2017
2017-397 Hof Den Haag 12-09-2017
2017-398 Hof Den Haag 20-09-2017
2017-399 Hof ’s-Hertogenbosch 13-07-2017
2017-400 Hof ’s-Hertogenbosch 07-09-2017
2017-401 Rb. Amsterdam 10-05-2017
2017-402 Rb. Amsterdam 14-06-2017
2017-403 Rb. Amsterdam 23-08-2017
2017-404 Rb. Den Haag 27-03-2017
2017-405 Rb. Den Haag 10-04-2017
2017-406 Rb. Den Haag 11-05-2017
2017-407 Rb. Den Haag 19-06-2017
2017-408 Rb. Den Haag 20-06-2017
2017-409 Rb. Den Haag 20-06-2017
2017-410 Rb. Den Haag 26-06-2017
2017-411 Rb. Den Haag 26-06-2017
2017-412 Rb. Den Haag 30-06-2017
2017-413 Rb. Den Haag 17-07-2017
2017-414 Rb. Den Haag 26-07-2017
2017-415 Rb. Den Haag 28-07-2017
2017-416 Rb. Den Haag 10-08-2017
2017-417 Rb. Den Haag 11-08-2017
2017-418 Rb. Den Haag 17-08-2017
2017-419 Rb. Den Haag 22-08-2017
2017-420 Rb. Den Haag 30-08-2017
2017-421 Rb. Den Haag 12-09-2017
2017-422 Rb. Gelderland 14-07-2017
2017-423 Rb. Midden-Nederland 08-05-2017
2017-424 Rb. Noord-Holland 07-06-2017
2017-425 Rb. Noord-Holland 21-06-2017
2017-426 Rb. Noord-Holland 21-06-2017
2017-427 Rb. Noord-Holland 21-06-2017
2017-428 Rb. Noord-Holland 05-07-2017
2017-429 Rb. Noord-Holland 23-08-2017
2017-430 Rb. Overijssel 17-08-2017
2017-431 Rb. Rotterdam 07-07-2017
2017-432 Rb. Rotterdam 17-07-2017
2017-433 Rb. Rotterdam 27-09-2017
2017-434 Hof van Justitie EU 12-10-2017
2017-435 Hof Amsterdam 04-04-2017
2017-436 Hof Amsterdam 16-05-2017
2017-437 Hof Amsterdam 20-06-2017
2017-438 Hof Arnhem-Leeuwarden 06-09-2016
2017-439 Hof Arnhem-Leeuwarden 27-09-2016
2017-440 Hof Arnhem-Leeuwarden 21-12-2016
2017-441 Hof ’s-Hertogenbosch 11-07-2017
2017-442 Rb. Amsterdam 23-03-2016
2017-443 Rb. Amsterdam 13-09-2017
2017-444 Rb. Amsterdam 27-09-2017
2017-445 Rb. Amsterdam 11-10-2017
2017-446 Rb. Den Haag 05-07-2017
2017-447 Rb. Gelderland 17-05-2017
2017-448 Rb. Gelderland 28-06-2017
2017-449 Rb. Limburg 05-07-2017
2017-450 Rb. Limburg 26-07-2017
2017-451 Rb. Limburg 26-07-2017
2017-452 Rb. Midden-Nederland 26-04-2017
2017-453 Rb. Midden-Nederland 31-05-2017
2017-454 Rb. Midden-Nederland 26-07-2017
2017-455 Rb. Noord-Holland 28-03-2017
2017-456 Rb. Noord-Holland 17-05-2017
2017-457 Rb. Oost-Brabant 12-09-2017
2017-458 Rb. Overijssel 03-05-2017
2017-459 Rb. Rotterdam 19-04-2017
2017-460 Rb. Rotterdam 17-05-2017
2017-461 Rb. Rotterdam 27-09-2017
2017-462 Hof van Justitie EU 14-09-2017
2017-463 Hof van Justitie EU 27-09-2017
2017-464 Hof van Justitie EU 05-10-2017
2017-465 Hoge Raad 08-09-2017
2017-466 Hoge Raad 15-09-2017
2017-467 Hoge Raad 15-09-2017
2017-468 Hof Amsterdam 21-02-2017
2017-469 Hof Amsterdam 18-04-2017
2017-470 Hof Amsterdam 25-04-2017
2017-471 Hof Amsterdam 27-06-2017
2017-472 Hof Amsterdam 12-09-2017
2017-473 Hof Arnhem-Leeuwarden 06-04-2017
2017-474 Hof Arnhem-Leeuwarden 23-05-2017
2017-475 Hof Arnhem-Leeuwarden 13-06-2017
2017-476 Hof Arnhem-Leeuwarden 05-09-2017
2017-477 Hof Den Haag 30-05-2017
2017-478 Hof Den Haag 18-07-2017
2017-479 Hof ’s-Hertogenbosch 01-06-2017
2017-480 Hof ’s-Hertogenbosch 27-06-2017
2017-481 Hof ’s-Hertogenbosch 29-08-2017
2017-482 Rb. Amsterdam 29-03-2017
2017-483 Rb. Amsterdam 07-06-2017
2017-484 Rb. Amsterdam 14-06-2017
2017-485 Rb. Amsterdam 30-06-2017
2017-486 Rb. Amsterdam 12-07-2017
2017-487 Rb. Amsterdam 19-07-2017
2017-488 Rb. Amsterdam 25-07-2017
2017-489 Rb. Amsterdam 23-08-2017
2017-490 Rb. Amsterdam 23-08-2017
2017-491 Rb. Amsterdam 22-09-2017
2017-492 Rb. Den Haag 28-06-2017
2017-493 Rb. Den Haag 28-06-2017
2017-494 Rb. Den Haag 12-07-2017
2017-495 Rb. Den Haag 12-07-2017
2017-496 Rb. Den Haag 12-07-2017
2017-497 Rb. Den Haag 15-09-2017
2017-498 Rb. Den Haag 11-10-2017
2017-499 Rb. Gelderland 19-04-2017
2017-500 Rb. Gelderland 31-05-2017
2017-501 Rb. Gelderland 13-09-2017
2017-502 Rb. Limburg 12-06-2017
2017-503 Rb. Limburg 21-06-2017
2017-504 Rb. Limburg 21-06-2017
2017-505 Rb. Limburg 13-07-2017
2017-506 Rb. Limburg 20-09-2017
2017-507 Rb. Limburg 02-10-2017
2017-508 Rb. Midden-Nederland 19-07-2017
2017-509 Rb. Noord-Holland 11-01-2017
2017-510 Rb. Noord-Holland 03-05-2017
2017-511 Rb. Noord-Holland 16-08-2017
2017-512 Rb. Oost-Brabant 10-05-2017
2017-513 Rb. Oost-Brabant 21-06-2017
2017-514 Rb. Overijssel 24-05-2017
2017-515 Rb. Overijssel 19-07-2017
2017-516 Rb. Overijssel 19-07-2017
2017-517 Rb. Rotterdam 19-04-2017
2017-518 Rb. Rotterdam 19-04-2017
2017-519 Rb. Rotterdam 26-04-2017
2017-520 Rb. Rotterdam 26-04-2017
2017-521 Rb. Rotterdam 04-05-2017
2017-522 Rb. Rotterdam 02-06-2017
2017-523 Rb. Rotterdam 01-08-2017
2017-524 Rb. Rotterdam 23-08-2017
2017-525 Rb. Rotterdam 20-09-2017
2017-526 Rb. Rotterdam 05-10-2017
2017-527 Rb. Zeeland-West-Brabant 16-08-2017
2017-528 Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao 05-05-2017

Literatuur

2017-529 Rechtsbescherming en IPR
2017-530 Brexit and EU private international law: May the UK stay in?
2017-531 Editorial
2017-532 De gewone verblijfplaats van een diplomaat in het kader van EG Verordening 2201/2003 (Brussel II-bis)
2017-533 Zachte conclusies over de betekenis van een harde Brexit voor het internationaal personen- en familierecht
2017-534 Nieuwe Europese verordening IPR Partnerschapsvermogensrecht
2017-535 De uitsluitingsclausule in internationale gevallen
2017-536 Een nieuwe Europese verordening; het huwelijksvermogensrecht is aan de beurt!
2017-537 Europees familierecht groeit, maar ook de complexiteit!
2017-538 Asser 10-II Internationaal personen-, familie- en erfrecht
2017-539 25 jaar (uitsluiting van het) Weens Koopverdrag in Nederland
2017-540 Internationale aspecten in het huurrecht
2017-541 Buitenlandse voorrangsregels in de context van de Griekse crisis: geen rol voor het unierechtelijk beginsel van loyale samenwerking. HvJ EU 18 oktober 2016, C-135/15 (Nikiforidis v. Republik Griechenland)
2017-542 The Hague Principles – a new dawn for developing countries?
2017-543 Software en het toepassingsgebied van het Weens Koopverdrag: koop van roerende zaken
2017-544 Immuniteit is een volkenrechtelijk voorrecht
2017-545 Waar dagvaarden in geval van een grensoverschrijdende onrechtmatige daad? Over schadeveroorzakende gebeurtenissen en schade. Korte analyse naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen in de zaak Universal Music
2017-546 Netherlands Commercial Court. Regelgevingsconcurrentie op de markt voor geschilbeslechting
2017-547 Het belang van de plaats van arbitrage voor het toepasselijke recht
2017-548 Pure financial loss and international jurisdiction for tort under the Brussels I (Recast) Regulation. Case C-375/13 Harald Kolassa v. Barclays Bank plc, EU:C:2015:37 and Case C-12/15 Universal Music International Holding v. Michael Tétreault Schilling (and others), EU:C:2016:449
2017-549 A turning point of reciprocity in China’s recognition and enforcement of foreign judgments: a study of the Kolmar case
2017-550 Over de rechtsmacht van de rechter in faillissementszaken
2017-551 Het Haags Forumkeuzeverdrag: belangrijk voor geschillenbeslechting bij grensoverschrijding?